boekrecensies in Leydraden

Ik schrijf regelmatig boekrecensies die gepubliceerd worden in het literaire tijdschrift 'Leydraden' van de Literaire Kring Goirle.

Marieke Lucas Rijneveld
Mijn lieve gunsteling
Marieke Lucas Rijneveld
De avond is ongemak
Pascal Mercier
Het gewicht van de woorden
Margaret Atwood
De testamenten
Ilja Leonard Pfeijffer
Grand hotel europa
Norbert de vries
Hieromdat

Marieke Lucas Rijneveld, Mijn lieve gunsteling, Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2020, 363 blz.

In Leydraden 120 (februari 2021) schrijf ik in de rubriek Peper & Zout over de globalisering van MLR. Ik sloot die korte beschouwing af met: “Ik begin te vermoeden dat er een groot theoloog nodig is om te zien wat er met MLR aan de hand is en wat de uitwerking van haar boek is op mensen anno 2021.”

Bij mijn weten heeft de grote theoloog Erik Borgman zich nog niet ingelaten met MLR, maar wel bijvoorbeeld Eric Corsius in Volzin (februari 2021). Hij haalt als een van de kernzinnen uit De avond is ongemak naar voren: “We groeien op met het Woord, maar de woorden ontbreken steeds vaker in de boerderij.” Les mots et les choses. Het Woord en de woorden. Het Woord heeft afgedaan in onze wereld (maar niet in de wereld van MLR), en het gevolg is sprakeloosheid. De avond is ongemak gaat over verstikkende zwijgzaamheid, het ontbreken van zinnige, troostende, helende woorden in een familie die ten onder gaat aan verdriet. Corsius eindigt zijn boeiende en verhelderende betoog over de roman met een verwijzing naar de (mij onbekende) theoloog Henning Luther (1947-1991) – gestorven in het jaar dat Marieke Lucas Rijneveld geboren werd. Corsius: “Rijneveld belijdt haar geloof als volgt: ‘Ik weet niets, heb alleen maar vragen en twijfels over het leven en toch zegt iemand: besta, je moet gewoon léven.’ Misschien is God voor Rijneveld de ‘fictieve ander’, het begrip dat de theoloog Henning Luther ooit in het leven riep. Daarmee bedoelde hij onder andere het volgende. Als God niet bestaat, moeten we Hem uitvinden, opdat wij iemand hebben om U tegen te zeggen en iemand die tegen ons jij zegt. Als alles en iedereen zichzelf en elkaar doodzwijgt, wordt dit zwijgen doorbroken door God. Op die manier kan religie ons behoeden voor de verstikkingsdood, waaraan de personages in De avond is ongemak letterlijk en figuurlijk ten onder gaan.”

Hoe is het met ons? Wij kunnen ongemakkelijke avonden met gemak kapot slaan met het oeverloze gezwam van M, Jinek of Beau en Op1, met daar tussen door de avondkrant en een kop koffie. Duizenden woorden op een avond. In de talkshows worden de gasten vaak onderbroken, zelden kunnen ze uitpraten. Mensen zitten zo vol. Bij de dokter krijg je 8 minuten, bij de psychiater 50 minuten, bij de lezer van Mijn lieve gunsteling – als je het boek niet halverwege weggooit – 16 uur, bij God een eeuwigheid. De tweede grote roman van MLR is inderdaad (zie kritiek Thomas de Veen) vormvast en volkomen geloofwaardig. Het is één lange monoloog in 42 hoofdstukken over 363 bladzijden van de 48-jarige veearts gericht aan zijn lieve gunsteling, het 14-jarige meisje dat hij heeft leren kennen op de boerderij, en die hij met een verkeerde, verwoestende en obsessionele liefde liefheeft. Het lijkt op een biecht, het lijkt op de Confessiones van Augustinus, het lijkt op het slothoofdstuk van Ulysses met de lange monoloog van Molly Bloom. Mijn lieve gunsteling is het typische meisje dat “een geweitje” wil hebben, maar het is vanuit de optiek van MLR eveneens God. Het motto van het boek is uit psalm 139: “Ken me dan maar, weet wie ik ben en doe maar.” Psalmen richten zich doorgaans tot God. De lieve gunsteling is ook de lezer. De opdracht van het boek is ”voor jou”, de lezer mag zich aangesproken weten.

Het magazine van het Brabants Dagblad zaterdag&zondag 7 februari 2021 had een prachtig interview met MLR en een stel aandoenlijke foto’s van de auteur naturel(le). Zij zegt daarin onder meer dat ze overal bang voor is, de hele dag spoken ziet, zich ongelukkig voelt, nergens zeker van is. Haar roman heeft de gebruikelijke disclaimer: “Dit verhaal is fictie. Alle namen, personages, plaatsen en gebeurtenissen zijn ontsproten aan de fantasie van de schrijver of zijn fictief gebruikt. Elke gelijkenis met bestaande personen, levend of dood, gebeurtenissen of achtergronden berust op louter toeval.” Dat kan wel zijn, maar de lieve gunsteling is, evenals het meisje Jas in De avond is ongemak, op 20 april geboren; evenals MLR, evenals Hitler die weer volop meedoet (evenals Freud). Haar personages lijken even getroebleerd in het leven te staan als zijzelf. Wat zij over zichzelf loslaat in interviews is regelrecht terug te lezen in haar romans. Moet ze zelf weten hoe ze dat spel met feit en fictie wil spelen, ze beschouwt zich niet voor niets als een “tussenmens”. Maar wat een schrijfster is ze. Ze voelt zich – dat was ik aan het zeggen – de hele dag beroerd, behalve als ze aan het schrijven is. “Als ik een dag niet schrijf, heb ik het gevoel dat ik niet besta.” Een ander citaat uit het genoemde magazine: “Na een mooie zin ren ik soms juichend een rondje om de tafel.” Voor MLR is schrijven alles, dus is de lezer alles, en is God alles.

En wie is MLR voor zich zelf? Wat is haar identiteit? Dat weet ze niet. Dat weet Jezus ook niet. “Wie zeggen de mensen dat ik ben? En wie ben ik volgens jullie” (Matteüs 16, 13 – 19)? Hij noemt zich zelf Mensenzoon. Messias, zegt Petrus, de Zoon van de levende God. MLR vindt zichzelf een tussenmens, niet vrouw niet man óf beiden tegelijk zoals haar voornamen aanduiden: Marieke én Lucas. Als je haar romans leest kun je denken: deze MLR is zwaar gestoord. Kenners zeggen: grote literatuur, het beste wat er sinds lang geschreven is, een belofte voor de toekomst. Ik las hoe mensen op haar reageren als ze boeken signeert of een optreden verzorgt: ze zijn diep onder de indruk, ze willen haar aanraken, ze beschouwen haar als een Messias … iemand die ons kan/zal redden. Ik denk dat hier omkeringen in het spel zijn: de mensen die haar willen aanraken worden gedreven door een soort messiasgevoel. Zij willen MLR redden omdat ze beseffen dat hier een mens staat die redding behoeft en liefde nodig heeft: ecce homo. Het messiasgevoel is gedemocratiseerd en verspreid over velen. Kijk naar de foto’s in het magazine, naar de unsmiling, ongepimpte, onopgemaakte portretten van MLR waarin ze zich in al haar kwetsbaarheid toont, soms met het gordijntje van haar melkboerenhondenhaar half over haar gezicht zodat ze zich half verbergt en half laat zien. Zij zelf is een lieve gunsteling. Ik ben benieuwd welk woord haar vertaler in het Engels zal kiezen. My dear favourite? My dear darling?

Ik heb Mijn lieve gunsteling gelezen als een treffende evocatie van onze tijd. Niemand luistert, niemand heeft geduld, iedereen zit vol wrok en woede die geen uitweg vindt. Elckerlick. Met een obsessionele, verkeerde, verwoestende liefde maken we het dierbaarste kapot wat we hebben: onze lieve aarde, onze lieve dieren, onze lieve dingen, en onszelf en elkaar. Ken me dan maar, weet wie ik ben en doe maar.

terug

Marieke Lucas Rijneveld, De avond is ongemak, Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam, 2018 (zestiende druk september 2020 – met op de cover een sticker: winnaar International Booker Prize 2020)

Toen het pas uit was, nu twee jaar geleden, las ik het boek. Ik herlees “De avond is ongemak” op zaterdag 14 en zondag 15 november 2020. “Mijn lieve gunsteling” is pas verschenen (en maximaal gunstig besproken besproken door Thomas de Veen in NRC Boeken van NRC 6 november). Ik laat in genoemd weekend de dikke zaterdagkrant ongelezen, ik moet tijd maken voor Marieke Lucas. Al lezende kom ik tot de bevinding dat ik geen betere dagen had kunnen uitzoeken. Mijn lezing wordt onderbroken door het sinterklaasjournaal met de intocht van Sinterklaas zonder publiek in Elburg met een persiflage op het koninginnendagdefilé voor het paleis Soestdijk (oudere kindertjes zullen zich dat herinneren) met diverse burgemeesters die voor joker lopen, de Haagse burgemeester van Zanen voorop, plus een paar fictieve burgemeesters van fictieve plaatsen zoals Kruisigem. Marieke Lucas heeft het in hun boek ook over het Sinterklaasjournaal, over Dieuwertje Blok; hun konijn Dieuwertje. Feit en fictie lopen in dat weekend 14/15 november in elkaar over.

Ik kon me maar heel weinig herinneren van de eerste lezing, nagenoeg tot het einde bleef het boek nieuw voor me. Moet ik me zorgen maken over de staat van mijn geheugen? Ik denk eerder: het boek was niet onder mijn huid gekropen, het had me weinig gedaan. Ik had gemist dat het grote literatuur was; ik zou nooit op het idee zijn gekomen dat de vertaling van dit boek de prestigieuze International Bookerprize zou krijgen. Dat was trouwens de reden om tot herlezing over te gaan, en duorecensent Frans de Groot te vragen: wat hebben we gemist, zijn we slechte lezers? Pas tegen het einde van het herlezen boek herinnerde ik me mijn hoofdschuddende reactie na de eerste lezing: als de verbeelding van Marieke Lucas voortkwam uit hun biografie, dan kon een mens zich geen illusies meer maken over instituties als het gezin, de school, de kerk, de kinderbescherming or for that matter de dierenbescherming. Al die “instituties” zijn afwezig als de drie kinderen Mulder (Obbe, Jas en Hanna, “de drie koningen”) langzaam kapot gaan in een zelfvernietigend rouwproces na de dood van oudste broer Matthies die bij het schaatsen op dun ijs in een wak terecht komt en verdrinkt. De vader en moeder gaat kapot van verdriet, hebben geen oog meer voor de overlevende kinderen die vreselijke dingen doen met elkaar en met zichzelf (en met dieren en met vriendinnetjes). Plaats van handeling is een melkveebedrijf; wereldbeeld en mentale ruimte: zwaar gereformeerd. Op het laatst treft de boerderij MKZ mee en worden alle koeien geruimd. Het meisje Jas (10/11/12 jaar) verbeeldt zich dat ze Hitler is (op dezelfde dag 20 april geboren, evenals trouwens Marieke Lucas zelf), en dat er in de kelder van de boerderij joden zitten.

Alle instituties zijn afwezig, behalve één: God. God is overal in deze roman. Ik heb me afgevraagd: als je God weghaalt uit deze roman, de bijbelcitaten, de bijbelse beelden, de oma’s van de lichte en de zware kant, de schriftlezingen aan tafel, de preken van dominee Renkema … wat zou je dan nog overhouden? Niet veel, ben ik bang. Dan begrijp ik het enorme applaus niet goed: we moeten toch niets meer hebben van godsdienst? We zijn toch geseculariseerd? Hoe kun je deze schrijfster de grote belofte noemen van haar generatie (Trouw), een schrijftalent van internationale allure (NRC)? In de christelijke theologie spreekt men wel van heilsgeschiedenis: zo kun je het grote drama van God en mens opvatten. Bij Marieke Lucas wordt dat drama toegesneden naar een onheilsgeschiedenis. Halverwege de roman (blz. 135) valt de term ongemak: “maar volgens de dominee is ongemak goed, in ongemak zijn we echt”. Ze hanteert een magisch gekleurde theologie waarin je met God kunt marchanderen, en waarin je voor een foute gedachte – laat Dieuwertje met kerstmis leven (het flappy-syndroom van Youp van ‘t Hek) – door God gestraft kunt worden met de dood van Matthies. Een konijn in ruil voor de oudste broer: o insacrum commercium; een onherstelbaar schuldcomplex gaat er in de jas van Jas zitten die niet meer uitgetrokken kan worden. Enfin, ik zeg de theologie van Marieke Lucas, het is natuurlijk de theologie van het kind Jas. Wat een verschrikkingen richt het woord van God aan in het brein van een 10/11/12-jarige. Moet de godsdienst niet verboden worden in een geciviliseerde, humanistische maatschappij, vraagt men zich af, niet geschikt voor onder de 18.

Overigens heb ik problemen met de geloofwaardigheid van de jonge heldin. Als je zo in het geloof zit als Jas kun je moeilijk tot de volgende reflectie komen: “Zo ben ik erachter gekomen dat je op twee manieren het geloof kwijt kunt raken: sommige mensen verliezen God als ze zichzelf vinden, sommige mensen verliezen God als ze zichzelf verliezen” (blz. 71). Het is de overweging van de volwassen Marieke Lucas, niet van Jas. Ongeloofwaardig vind ik het einde van het boek. Ik herinner me nu weer (niks mis met mijn geheugen) dat ik de ontknoping als twee druppels water vond lijken op Lisa Spit, Het smelt. Een ik-figuur die haar eigen zelfmoord beschrijft? Ook Thomas de Veen had en heeft moeilijkheden met de geloofwaardigheid van De avond is ongemak. Hij houdt in zijn recensie van “Mijn lieve gunsteling” vast aan het niet geven van vijf ballen voor De avond. Dat doet ie wel, onvoorwaardelijk nu, voor de opvolger. Dit boek is geloofwaardig omdat het vertelperspectief dergelijke ongemakken voorkomt. In Mijn lieve gunsteling is het een veearts die vertelt. De setting is helemaal hetzelfde: boerderij, narigheid, Gods woord, een jonge getroebleerd meisje met een grote fantasie.

Ha! Een preview op Mijn lieve gunsteling. Ik begrijp van Thomas de Veen dat het DE veearts is uit De avond is ongemak. Geen wonder! Op blz. 179 zegt deze man (49 jaar), gewoon aan de eettafel waar vader, moeder, broer Obbe en zusje Hanna bij zijn tegen het meisje Jas: “Weet je dat jij het mooiste meisje bent dat ik ooit heb gezien?” Jeminee, christenenzielen: wat dat doet met het meisje dat door niemand gezien wordt (behalve door God) en die door het boek heen eerder als een lelijk eendje wordt neergezet! Haar hart staat in vuur en vlam, juist ja, en je kunt het Marieke Lucas wel toevertrouwen dan dan “het brandende braambos” erbij gesleept wordt (voor liefhebbers: Exodus 3, 2-4) om deze gemoedsbeweging in het juiste perspectief te plaatsen. Bij het brandende braambos, het vuur dat niet verteert, maakt God aan Mozes zijn onuitsprekelijke naam bekend JHWH, ik zal er zijn. Toch geeft het meisje zich nog niet zo maar over. Ze onderwerpt de veearts eerst aan een test. Daartoe steekt ze een kaasboor armdiep in de endeldarm van haar meest geliefde koe (die de volgende dag geruimd wordt), en vraagt de veearts dan om naar haar te kijken, want ze denkt dat er iets mis is met de koe. De arts onderzoekt de koe en meldt opgewekt: niets mis met de koe. Arts gezakt voor de test. Hoe dat zich allemaal gaat uitwerken in de Lieve gunsteling remains to be seen. Marieke Lucas wordt nu al getipt voor de tweede International Booker.

Marieke Lucas Rijneveld, The Discomfort of Evening, London, Faber & Faber, 2020, Translated by Michele Hutchison.

Een week later kan de bieb me de vertaling leveren, en lees ik MLR voor de derde keer, nu in het Engels. Mijn vraag was: wat hebben we gemist, zijn we slechte lezers? Nu, laat ik voor mezelf spreken: ik geloof dat ik inderdaad een slechte lezer ben, dat is de ongemakkelijke ervaring die ik opdoe als ik de vertaling lees. Het boek zit barstens vol met details en terzijdes die me als nieuw treffen hoewel ik donders goed weet dat ze eveneens in de Nederlandse tekst zitten. Het lijkt alsof ze pas bij derde lezing echt binnenkomen, alsof de significantie me nu pas goed duidelijk wordt. Al lezende groeit mijn bewondering voor MLR, voor de uitgekiende constructie van de roman, de gesloten denkwereld van Jas waarin elke gedachte, elke fantasie, elk schijnbaar betekenisloos detail volkomen logisch is en voorstelbaar, ja, geloofwaardig. Zou je niet elke roman drie keer moeten lezen? De schrijver is er misschien wel duizend keer doorheen gegaan, en de lezer legt het na één keer weg. Dat kan nooit een goede lezing zijn. Enfin, nu zit mezelf weer vrij te pleiten. Discomfort is één grote obsessie met de dood, het enorme feit waar Jas, Hanna en Obbe mee te vechten hebben, een feit waarin ze als drie koningen de weg kwijt raken. De ster is verdwenen, Matthies is dood. De omgeving is er na een jaar klaar mee, maar voor de direct betrokkenen wordt het steeds erger. “My brother is slowly fading out of various minds, while he moves more and more into ours” (p. 101). Hoe komt ze uit die obsessie, hoe komt ze uit die jas? Dat is de vraag waarmee de drie kinderen voortdurend bezig zijn. Jas stemt in met haar jongere zusje: “Hanna’s right: we have to get away from this village, away from the cows, away from death, away from life in its original form” (p.102). Vooruit, nog één citaat, maar ik zou aan de gang kunnen blijven: “I’m here because Mum and Dad believed in me and from that thought I could be born – even though they’ve been having more doubts recently and they’re paying less attention to us. There are creases in my clothes. I’m crumpled like the screwed-up shopping list in the bin, waiting for someone to smooth me out and read me again.” Welnu, dat laatste heb ik gedaan, tot mijn grote genoegen. Sorry voor de recensie hierboven van De avond is ongemak.

Uit de lijst loftuitingen die aan de titelpagina vooraf gaan, selecteer ik die van Financial Times: Intensely raw, shockingly graphic, and memorable … There is a bold beauty to the book, which for all its modernity seems to be set in a different age of automatic religious belief: the immensity and mystery of the universe coexisting alongside the claustrophobic community of farm, church and school …. Exceptional.

terug

Pascal Mercier, Het gewicht van de woorden, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2019, 447 blz.

Een enthousiaste aanbeveling van duorecensist Frans de Groot: moet je lezen, echt iets voor jou leidde mij naar Pascal Mercier, Het gewicht van de woorden. Omdat de bieb het als bestseller uitleende (twee weken) las ik dit kloeke boek tijdens de eerste twee weken van de coronacrsis. In het colofon staat als copyright 2019 Nederlandse vertaling Els Snik. Het copyright van het Duitse origineel vermeldt 2020 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG. München, oorspronkelijke titel: Das Gewicht der Worte.

Ja, het boek heeft bijna alles om het “echt iets voor mij” te laten zijn. Op de eerste plaats toevallige biografische gegevens. Peter Bieri, die achter het pseudoniem schuilt, heeft hetzelfde geboortejaar als ik: 1944. Ik weet wat het is om een man van 75 te zijn. Daarnaast was Bieri tijdens zijn werkende leven hoogleraar filosofie. Nu ben ik nooit hoogleraar geweest, maar wel heb ik 38 jaar lang in het hoger beroepsonderwijs filosofie gedoceerd. In mijn borst wonen twee zielen: die van de filosoof en van de theoloog. Ze leven vreedzaam naast en met elkaar. De theoloog (predikant, pastor) weet wellicht nog méér van het gewicht van de woorden (“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God”) dan de filosoof. De titel van het boek spreekt mij dus aan. Daarnaast is Simon Leyland, de hoofdpersoon van de roman, een polyglot; vreemde talen is echt zijn ding, zeg maar. Zo is het bij mij ook. Grieks, Latijn, Duits, Frans, Engels, Russisch, Hebreeuws, ik wil niet opscheppen, en ook niet beweren dat ik die talen beheers, maar ik weet wel dat ik met groot plezier me vermeid heb met deze talen, honderden, duizenden uren heel mijn leven lang. Simon Leyland heeft als ambitie alle talen rond de Middellandse zee te “kennen”, dat zijn er heel wat. Simon is vertaler, veel woorden besteedt Mercier aan de kunst en het ambacht van vertalen. Zelf heb ik ook veel vertaald, zo begrijp ik waar hij het over heeft. Als het genot van de lectuur voor een deel bestaat uit herkenning en identificatie dat is dit boek voor mij midden in de roos.

Ik heb genoten van het boek, de verhalen, de personages. Maar. Over dat maar moet het gaan. Als dit het definitieve boek zou zijn dat alle andere boeken overbodig maakt, konden we de bieb, Buitelaar en Leydraden wel opdoeken. Gelukkig is dit nog niet nodig. Tenzij het coronavirus ons de beslissing uit handen neemt en er een einde aan maakt. Er groeiden tijdens mijn lezing enkele irritaties, daar zal ik lucht aan geven. Maar eerst dit: schrijf ik voor mensen die het boek gelezen hebben? Liefst wel, dan kunnen we onze indrukken vergelijken en met elkaar in gesprek gaan (al gebeurt dat nooit; onze lezers zijn bepaald niet reactief). Of voor lezers die het boek niet gelezen hebben? Frans de Groot houdt er niet van als ik de plot spoil, maar wie het boek ter hand neemt en de achterflap leest ziet het daar al uitgespeld. Simon Leyland krijgt te horen dat hij nog maar kort te leven heeft. Hij leeft zo'n acht weken met die wetenschap en bereidt zich voor een middel in te nemen dat een goede vriend Patrick Kilroy voor hem in Ljubljana wil gaan halen. “Dan krijgt hij het bericht dat alles verandert. Zijn medisch dossier is verwisseld met dat van een andere man. Plotseling heeft hij een leven voor zich. Maar wat gaat hij daarmee doen, nu hij en zijn omgeving zich hebben neergelegd bij zijn dood en afscheid hebben genomen?”

Eerste irritatie. Simon heeft tot zijn 60ste een mooi, rijk leven gehad; zijn grote verdriet is dat de liefde van zijn leven, zijn vrouw Livia, zeven jaar geleden plotseling is overleden. Het doodsvonnis (een glioblastoma multiforme dat ravage aanricht in zijn hersenen) is in het drama van zijn leven de grote cesuur. Het leven voor en na. Het herinnerde leven, het gruwelijke niemandsland, en het nieuwe leven daarna. In dat nieuwe leven maakt hij de meest fantastische dingen mee, leert hij de meest fantastische mensen kennen die goede vrienden worden, komt hij voor het eerst echt in contact met zijn kinderen Sophie en Lesley (papà altijd met zijn neus in de boeken, niet storen), en hij blijft maar zeuren – ja sorry, ik kan er echt niets anders van maken – hoe alles geweest zou zijn als die arts oplettend was geweest en die stomme vergissing niet had gemaakt en hij zijn oude leven had kunnen voortzetten. Op het eind gaat Simon een roman schrijven en daar bedenkt hij de figuur Louis Fontaine, een man van zijn leeftijd, die er niets meer aan vindt omdat het leven een en al herhaling is.

Tweede irritatie. Heel het boek is een zoektocht naar “de eigen stem.” Simon heeft altijd vertaald, hij is altijd bezig geweest met de stem van de ander. Hij heeft weliswaar telkens zijn eigen woorden moeten vinden voor een adequate vertaling, maar dat is niet genoeg. Eigen stem gaat hij zien als: een roman schrijven, vanuit het niets (zoals God dus) iets scheppen dat geheel aan zijn verbeelding ontsproten is en dat geheel in zijn eigen woorden verteld wordt. Een hoogleraar filosofie weet dat dit godsonmogelijk is: je bent ingebed in een cultuur, een taal, een traditie. Je bent een voetnoot bij Plato. Wie zei dat weer: ik kan me geheel uitdrukken in citaten? En zouden alleen mensen die een roman schrijven een eigen stem hebben? Is al het andere volk als vee dat blaat en mekkert? De theoloog zegt: er is de stem van de roepende in de woestijn, en er is de Stem, die klinkt vanuit de hemel: Jij bent mijn geliefde zoon in wie ik vreugde heb. In de kerk wordt gezongen: Here God, wij zijn vervreemden door te luist'ren naar uw Stem, leidt ons naar het nieuw Jeruzalem. Als helemaal op het einde van het boek – je vraagt je de laatste 100 bladzijden voortdurend af: waar gaat dat heen, hoe moet dit boek ooit eindigen – Simon Leyland inderdaad een roman gaat schrijven en zijn eigen stem gaat vinden, gebruikt hij dezelfde stem die hij al het hele boek gebruikt en verzint hij een personage dat als twee druppels water op de auteur lijkt. Hij lijkt dat zelf niet in de gaten te hebben.

Derde irritatie. Simon schrijft brieven aan zijn overleden vrouw Livia. In het begin vond ik die brieven “mooi” en getuigen van een liefde die over de dood heen reikt. Maar op een gegeven moment denk ik: Simon, jongen, hou eens op. Zal ik even de stem lenen van Livia aan de overzijde: “Ach, sweet Simon, hou eens op met die brieven; je stoort me in de visio beatifica; ik kan die hersenkronkels van jou niet zo goed volgen; het is hier veel eenvoudiger, je hebt daar geen idee van. Ga door met je leven, je bent vrij, ik vind alles goed.” Natuurlijk gelooft Simon niet dat hij met zijn brieven Livia bereikt. Hij is een ongelovige, hij gelooft niet in een leven hierna. Hij weet – hij zegt het keer op keer, de herhalingen in dit boek zijn niet van de lucht, dat hij het eigenlijk tegen zich zelf heeft. Waarom hij die brieven aan Livia, cara, niet in een eigen stem denkt te schrijven is me een raadsel. Enfin, het irriteert me.

Vierde irritatie. De figuur van Simon. Ik zou hem Joris noemen. Joris Goedbloed. Jezus Gristus wat is die Simon goed, zo'n beetje als JC zelve. Als hij de uitgeverij heeft verkocht (vanwege zijn doodsvonnis) is hij schatrijk, hij barst van het geld. Ten behoeve van zijn vriend-vertaler Andrej Koezmin die uit huis dreigt te worden gezet omdat het pand verkocht wordt overbiedt hij de vraagprijs met een ton en wordt zo eigenaar; Andrej is vrij van huur, heeft een veilig dak boven zijn hoofd, en kan zonder zorgen verder leven. In Engeland dreigt een uitgeverij van vrienden om te vallen. Simon geeft een schenking van een half miljoen pond om de tent te redden. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Simon en de goede werken. Simon doet alleen maar goed. “In die man is geen kwaad te vinden” (Pilatus tegen de hogepriesters over Jezus). Weer moet ik aan een (afgezaagd) kerkliedje denken: alles heeft Hij welgedaan, tot wie zou ik anders gaan? Er is de criticus Neil McKenna die de vertalingen van Simon Leyland altijd afkraakt. Hij geeft hem de bijnaam Bleakland. Heeft hij niet een beetje gelijk? Simon is als karakter “bleak”: vlak, dor, bloedeloos. Maar Mercier is niet naïef in zijn verhaal, want hij geeft een tegenverhaal van de schrijfster Francesca Marchese die in haar roman Chiara Palladio opvoert die ook alleen maar goed doet met het enorme fortuin dat in haar schoot geworpen wordt (en daarover een roman schrijft: Droste, Droste, Droste tot je er duizelig van wordt) en de ervaring van deze Chiara is dat al dat goed doen slechts tot narigheid leidt, scheve verhoudingen, gedwongen dankbaarheid, ressentiment.

Vijfde irritatie. Waarom heet Het gewicht van de woorden een roman? Bij de Goirlese roman van Norbert de Vries vroeg ik het, bij de roman van Ilja Leonard Pfeiffer, Grand Hotel Europa vroeg ik het, en nu vraag ik het weer – misschien gaat u dat irritant vinden. In een roman moet het gaan om de vraag: krijgen ze elkaar of krijgen ze elkaar niet. Daar zit ik de hele tijd op te wachten maar dat interesseert Pascal Mercier niet. Er komen verschillende vrouwen in aanmerking om de nieuwe liefde van Simon te worden, vooral Francesca Marchese, de enige vrouw op wie Livia jaloers was terwijl ze dacht: hmm. Zij schrijft een geweldige roman, maar ze is zo persoonlijk dat ze twijfelt of ze hem in druk wil laten verschijnen. De enige man die hem mag lezen is … Simon. Deze Francesca en Simon, ze lijken voor elkaar gemaakt, hier zou je de uitroep van Adam verwachten die zijn ogen laat vallen op Eva: been van mijn gebeente, zielsverwanten, tochtgenoten. Maar nee. Tegen het einde van de roman denk ik dat Simon zijn eigen stem gaat ontdekken, c.q. zijn eigen seksuele identiteit gaat vinden, door nog uit de kast te komen als homoseksueel en in Kenneth Burke, zijn overbuurman in Londen met wie hij een fantastische relatie heeft opgebouwd en die intiemer met hem is dan wie ook (hij alleen mag delen in de ontwikkeling van de roman rond Louis Fontaine) de nieuwe liefde van zijn resterende leven zal vinden. Maar nee. Het is irritant dat er geen seks voorkomt in dit boek, geen verliefdheid, geen verlangen naar een intieme relatie of een levensgezel. Deze Mercier is een platonist van de bovenste plank. Bleak. Bloedeloos. Even denk je dat “het” er in komt via Louis Fontaine, de man die het leven beu is en die alleen nog maar alleen wil zijn. Maar in de onderwoning – tegen de afspraak in, maar er is een noodsituatie – komt de zus van de verhuurder, Julie Lescaut, een schilder, een voortreffelijke portretkunstenares, die het klaarspeelt de iezegrim te ontdooien door portretten van hem te tekenen en te schilderen. “Nu kan ik niet meer weg, dacht Louis toen hij 's avonds op zijn terras naar de lichten van de trein uit Avignon zat te kijken. Hij had zijn koffer uit de auto gehaald en weer uitgepakt. Julie had hem de tekening meegegeven, die lag in de woonkamer op tafel. Ze wisten zo goed als niets van elkaar af, en toch was er nu een band tussen hen, een merkwaardig intieme band, zoals hij dat eerder nog nooit had meegemaakt” (blz. 427). Je zou toch denken: hier gaat de roman in de roman in de roman eindelijk een roman worden. Maar nee, ook deze merkwaardige intieme band implodeert. Deze Louis is overigens een bovenste beste kerel die alleen maar goedheid om zich heen spreidt.

Zesde irritatie. De leukste figuur die Pascal Mercier bedenkt is Sophia. De dochter van Simon. Zij was verpleegster, wordt door haar omgeving gestimuleerd om medicijnen te gaan studeren, haalt haar arts-examen, is al met al tien jaar bezig geweest in de sector … en haakt dan af: ze kan er niet meer tegen, tegen de poeha van de witte kaste, hun arrogantie, hun onaantastbaarheid. Ik had het haar wel gegund als de almacht van de romancier haar Paolo Michelis had gegeven. Paolo is de zoveelste gek in dit boek die zijn leven helemaal wijdt aan de woorden. Tien jaar lang is hij bezig geweest aan de roman die alle romans overbodig maakt, hij heeft een manuscript liggen van 1000 bladzijden. Zowel Simon en Francesca zijn beiden overtuigd dat de roman absoluut geniaal is, etc. etc. bla bla bla. Niemand zal dit boek uitgeven? Niemand? Simon wel, hij de patroon voor hopeloze gevallen. De jongen heeft een geweldige persoonlijkheid, hij heeft generositá, hij heeft magnanimitá, nog groter dan onze lieve Heer zelve. Sophia is meteen helemaal hoteldebotel. Ze leest en herleest de roman, kent hem uit haar hoofd. Het is wederzijds: de jongen valt voor Sophia: dat moet zijn vrouw worden, hier moet het Hooglied gezongen worden. En dan gaan ze naar Rome, naar de plaats waar de roman zich afspeelt zodat de plaats niet alleen van Paolo zal zijn maar ook van Sophia: zodat Rome een gedeelde ervaring zal worden want ze zullen voortaan alles delen en één vlees zijn niet langer twee. Maar in Rome ontdekt Sophia dat Paolo haar niet meeneemt, dat ie het bed ontvlucht om aan de woorden te schaven. De woorden hebben voor hem een groter gewicht dan de liefde van Sophia, daar komt het op neer en dat voelt Sophia aan. Het wordt dus niks. Weer niks.

Zevende irritatie. Misschien is dit geen echte irritatie, maar een soort deernis, met ons woordkramers en woordkunstenaars: zijn we niet allemaal zoals Paolo? Zijn we niet veel te gewichtig met onze woorden? Wat is het gewicht van de woorden als ze ons niet helpen in onze (huidige) levensnood? Simon loopt op de meest heftige momenten van zijn leven af en toe een kathedraal in. Maar het zegt hem niet veel. De muziek van Bach, het orgelspel: het zegt hem niet veel. Ik sluit met een stukje dat Ilja Leonard Pfeiffer schreef op 24 maart 2020 vanuit zijn quarantaine in Genua: “Mijn missie van vandaag was dat ik medicijnen moest achterlaten op de overloop voor de deur van Stella's moeder. Op de terugweg zag ik dat de kathedraal open was. Ik ging naar binnen. Er zat één man te bidden. Verder was er niemand. Ik ging zitten en keek naar het bronzen Mariabeeld van Stella's beeldhouwer op het hoofdaltaar. Ze was afgebeeld als de koningin van Genua. Engelen zweefden uit de hemel om haar te kronen. Ik kon natuurlijk niet echt gaan zitten bidden, hoewel niemand mij zag. Maar god ziet alles. Het is maar goed dat hij niet bestaat. Ik dacht aan mijn ouders, die in Nederland wonen en zij keek naar mij. Ik voelde de eeuwen die zij en haar kerk hadden doorstaan en ik hoorde de stemmen van allen die voor mij hoop hadden afgesmeekt bij nog grimmigere epidemieën. De geschiedenis bood troost, zo concludeerde ik, omdat ik niet kon toegeven dat Maria dat deed.”

Ik ga niet eindigen met een citaat van ILF. Ik kom terug op mijn aanvankelijke bewering dat het boek bijna alles heeft om “echt iets voor mij te zijn”. Afgezien van de geschetste irritaties heb ik wel degelijk genoten van het boek. Ik kon me wel identificeren met Simon Leyland. Behalve zijn merkwaardige gewoonte om op de kade in Triëst met zijn benen in het water te bungelen, let wel niet met blote benen, in korte broek of zwembroek, nee: geheel gekleed in lange broek, sokken en schoenen. Zou ik nou nooit doen. Nu ik Triëst heb genoemd moet ik ook Londen noemen: in dit dikke boek krijg je het heen en weer tussen beide steden, ik moest aan doctorandus P. denken. Ik moest ook aan de boeken van Rachel Cusk denken (Kudos, Outline) die een aaneenschakeling van verhalen zijn. Zij doet dat beter dan Mercier. En verder wordt de theologische ziel in mijn inborst te weinig bediend door Mercier.

(Gepubliceerd in Leydraden nummer 119, september 2020)

terug

Margaret Atwood, De Testamenten, Prometheus, Amsterdam, 2019, 439 blz.

Destijds had ik wel boeken van Margaret Atwood gelezen, maar The Handmaid's Tale had ik gemist, en vervolgens ook “de uiterst populaire bekroonde televisieserie” (flap), de bewerking van de genoemde Tale. Op een of andere manier mis ik allerlei uiterst populaire dingen, merk ik wel eens. In een woord van dank (blz. 437) zegt Margaret Atwood “dat De Testamenten al voor een deel geschreven werd in het hoofd van de voorganger, Het verhaal van de Dienstmaagd, die me maar bleven vragen wat er na het einde van die roman gebeurde. In vijfendertig jaar kun je lang nadenken over mogelijke antwoorden, en die antwoorden veranderen naarmate de maatschappij zelf veranderde, en mogelijkheden werkelijkheid werden. De inwoners van veel landen, waaronder de Verenigde Staten, leven onder een veel grotere druk dan dertig jaar geleden.”  

Mogelijkheden die werkelijkheid worden. De Canadese Margaret Atwood (Ottawa, 1939) schrijft kennelijk over haar zuiderbuur de V.S. waar een man president kan worden die vindt dat je vrouwen bij de pussy moet grijpen, die zijn presidentschap misbruikt voor persoonlijk gewin, die een grote minachting aan de dag legt voor recht en rechtvaardigheid, voor persvrijheid en democratie, en die goede maatjes is met de grote schurken van deze globe. America first = Donald Trump first. Hij maakt een goede kans om herkozen te worden.

Ik begrijp dat The Tale en nu The Testaments zich afspelen in een totalitaire theocratie van christelijke snit, een dystopie waarin het christendom op een totaal geperverteerde wijze werkelijkheid is geworden in een staat die uit de as is herrezen na een vernietigende burgeroorlog in de V.S. Gilead als de erfopvolger van de V.S. In juni van het jaar 2197 wordt een Dertiende Symposium over Gilead georganiseerd door een historisch genootschap en daar wordt o.a. de vraag besproken of De Testamenten die wij anno 2019 griezelend van afschuw gelezen hebben fake is of een authentieke getuigenis. Tegen die tijd is Gilead weer ten onder gegaan, als gevolg van wat er in De Testamenten (in Canada en in the world at large) boven water kwam. De V.S. zijn hersteld. Het historisch genootschap beschikt niet over alle info, want er is een soort digitale gap: bijna alles wat in de cloud zat is verloren gegaan, gewist en niet meer te traceren, begrijpt u? Het oude handwerk van historici komt weer van pas.

Nu, wat zal ik zeggen over De Testamenten? Het is walgelijk fascinerend. Het totalitaire rechtschapen leven Onder Gods Oog is gruwelijk. Ik had even de neiging om uit te roepen: leve het rooms-katholicisme! dat is tenminste een vrij onschadelijke vorm van christendom. Maar ik herinnerde me nog net op tijd de schandalen van seksueel misbruik in de rkk, en het boek van de Franse onderzoeksjournalist Frédéric Martel, Sodoma en het geheim van het Vaticaan. Een laatste loot aan die stam is het proefschrift van Mary Lembo, een non uit Togo, dat aantoont hoe wijdverbreid het seksueel misbruik is van zusters door mannelijke geestelijken (NRC 4 januari 2020). Beschaamd slik ik die uitroep nu maar in. Een aantal sadistische praktijken herken ik uit de verhalen van (zeer) oude religieuze zusters (in Gilead “de tantes”), bijvoorbeeld oefeningen om gehoorzaamheid te testen, trots te breken, de wil uit te schakelen. Brandschone gangen poetsen en opnieuw poetsen komt voor in Gilead en kwam voor in de kloosters van onze tante-zusters. Alles in naam van de heilige gehoorzaamheid en de volledige toewijding aan God en de overste als diens plaatsvervanger. Mary Lembo zegt: Zusters leerden zichzelf als inferieur te zien.

Wat moeten we met De Testamenten? Zie je wel zeggen: weg met religie, weg met het christendom, weg met God? Dat is de infantiele reactie, en overigens is dat het kind met het badwater weggooien waar ik niet voor ben. Ik denk wel dat je theocratie moet bestrijden, en de fundamentalistische uitleg van de bijbel en alle zogenaamd heilige testamenten, zowel oude als nieuwe. Als ik dit schrijf lees ik een recensie van “De bijbel, het boek, de verhalen en hun geschiedenis”, geschreven door John Barton en uitgegeven (tot verbazing van de recensent in Trouw, Marijke Laurense) niet door een obscuur biblebelt uitgeverijtje maar door De Bezige Bij (768 blz.). Laurense geeft als centrale zin uit dit lijvige werk: “De ongelooflijke diversiteit van het materiaal in de Bijbel mag niet versimpeld worden door er alleen wezenlijke principes uit te halen, maar moet juist worden omarmd als een feest van verscheidenheid.” Volgens het format van deze recensies geeft ze “Redenen om dit boek niet te lezen”, dus opgelet Gilead-aanhangers en vurige bestrijders van het christendom: “Om met Bartons redenering mee te gaan moet u wel afstand kunnen nemen van het (volgens hem conservatief-fundamentalistische) idee dat de Bijbel van A tot Z waar, betekenisvol, belangrijk, diepzinnig consequent en door God geïnspireerd is. De Bijbel blijft weliswaar ontzagwekkend, maar is volgens Barton uiteindelijk toch feilbaar mensenwerk. Verder moet u er een zee van tijd voor nemen en soms enkele pagina's willen watertrappelen als u dreigt te verdrinken in Bartons oceanische kennis van zaken.”

Goed, ik heb wat meer tijd gekregen (niet verder vertellen, hoor) en ik lees momenteel Barton lezen. Deze lectuur doet me meer plezier dan Atwoods De Testamenten. Overigens is de centrale zin (blz. 199) van Atwood: “het leven is nu eenmaal kut.”

P.S. Op 27 december 2019 las ik een korte recensie van Jet Steinz in NRC Boeken van The Handmaid's Tale. Ze besluit haar lovende bespreking met: “Helaas, zo geraffineerd als dit boek in elkaar zit, zo potsierlijk bleek opvolger The Testaments, met z'n oppervlakkige personages, enigszins voorspelbare plot, onnodige expliciteringen en routineuze cliffhangers, die niet eens hun werk doen, want doorlezen kostte me moeite. Wat een teleurstelling. Ik doe maar gewoon alsof Atwood The Testaments nooit geschreven heeft, en ze het gehouden heeft bij haar tijdloze klassieker.” Potverdrie, Jet, dan heb ik het verkeerde boek gelezen.

(Gepubliceerd in Leydraden nummer 117, februari 2020)

terug

Ilja Leonard Pfeiffer, Grand Hotel Europa, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam – Antwerpen, 2018, 547 blz.

“Twee pufjes Rosso di Ischia en zeezoutlotion op mijn wangen”

Ik had het boek gereserveerd bij de bieb en moest er lang op wachten. Intussen zag ik week na week de Top Tien van meest verkochte boeken voorbij komen, met Grand Hotel Europa steeds present, en ik dacht: er gaan mij heel wat mensen voor. Maar is dat erg? Is dat verdrietig? Is wachten vervelend? Volgens Dirk De Wachter (1960), een Vlaamse psychiater in Buitenhof van 13 oktober 2019, hoort dat allemaal bij het leven, en ik ben dat met hem eens. Er zijn trouwens wel ergere dingen dan wachten op GHE.

“Roman”, staat onder de titel. Bij Hieromdat, de Goirlese roman van Norbert de Vries, twijfelde ik aan de juistheid van die aanduiding. Wat hij geschreven had noemde ik ten slotte een Hieromdat. Ik vind GHE ook geen roman. Het is meer een Ilja Leonard Pfeiffer. Hoelang is het geleden dat hij als slotact optrad in de Nacht van het Gedicht? De Literaire Kring zou hem nu niet meer kunnen betalen, declaratie van een retourtje Genua-Eindhoven plus de gage zou een zeker failliet betekenen. Bijna elk boek van ILP (zo'n 40 inmiddels) werd genomineerd of kreeg een prijs, maar de Libris voor GHE liep hij mis. Niet ten onrechte wat mij betreft, want ik vind GHE geen absoluut meesterwerk.

Wat is GHE dan wel als het geen roman en geen absoluut meesterwerk is? Ik zie het op de eerste plaats als een pamflet tegen het massatoerisme. Er zou een scherp essay te destilleren zijn uit GHE; GHE is zo dik omdat hij wel 100 keer zijn punt maakt. Op een gegeven moment begint dat te vervelen. Binnen dat thema past zijn typering van Europa als museum, als geschiedenis, als pretpark voor de (Aziatische) massatoerist. ILP bedient zich vaak van bombastisch taalgebruik, de dialogen zijn nogal ongeloofwaardig: zo spreekt niemand, ook ILP niet (zoals blijkt wanneer hij geïnterviewd wordt op de buis). Zou er één lezer zijn die na lezing van GHE zijn gedrag verandert, niet meer op reis gaat, niet meer vliegt? Een meesterwerk verandert echter je leven. Als ik het mis heb, lezer-die-zijn-leven veranderd heeft: schrijf een briefje naar Leydraden, laat het Willem Wouters Weten.

Op de tweede plaats is GHE een soort dagboek. ILP noteert hoe hij zijn (huidige, vorige?) vriendin heeft leren kennen, hoe hij en Clio (zijn muze, zijn herinnering, zijn fatum: voor een classicus een vrij voor de hand liggende vondst) met elkaar omgingen en hoe hij haar weer kwijtraakte. Vervelend vind ik dat Clio regelmatig opmerkingen maakt richting schrijver-geliefde in de trant van: dat kan in je nieuwe boek. Schrijver-geliefde vindt dat dan een goed idee, en inderdaad: het staat in GHE. Vervelend vind ik te lezen hoe ILP uitgebreid toilet maakt (“twee pufjes Rosso di Ischia en zeezoutlotion op mijn wangen” – blz. 469), welke superieure kleren hij aantrekt, in welke dure winkels hij ze gekocht heeft. Helemaal overbodig is de verhaallijn over het project met de twee Marco's, een Nederlandse en een Italiaanse, en een Greet die zich onledig maakt met de subsidieaanvraag over boek en film over het massatoerisme. We lezen over nutteloze bijeenkomsten, vage prietpraat over het concept, een uitstapje naar Giethoorn. Ach, als je het leuk vindt kun je er misschien om lachen: hier wordt natuurlijk de gesubsidieerde wereld van kunsten en projecten belachelijk gemaakt. De film over het massatoerisme komt er niet, maar dankzij de hardwerkende, ongesubsidieerde vakman ILP komt GHE er wel.  

Op de derde plaats is GHE een anti-reisgids voor Venetië. Waar ILP met La Suberba een verdienstelijk boek over Genua schreef, herhaalt hij dat kunstje met La Serenissima. Venetië gaat helemaal naar de kloten door het massatoerisme. De bijna-ramp met het enorme cruiseschip bij de San Marco, lijkt in GHE voorzegd te worden. Tussen de bedrijven door worden we vergast op een queeste naar een verloren gewaande Maria Magdalena van Caravaggio. Clio is Caravaggio-specialist, ILP is een snelle leerling en op het laatst overtroeft hij haar; ILP is altijd beter.  

Op de vierde plaats zit in GHE een novelle over het hotel met die naam. De sigaretjes die hij rookt met Abdul, de piccolo, de gesprekken met de majordomus, Montebello, de ontmoetingen met medegast Patelski met wie hij zijn ronkende zinnen kan uitwisselen en met zijn geleerdheid epateren, de ontwijkingen met de Franse dichteres Albane met wie hij een anti-verhouding ontwikkelt. Best amusant allemaal, vooral de pikante episode met het Amerikaanse minderjarige grietje dat hem seks opdringt. De spannende vraag van deze verhaallijn is of hij ooit de oude mysterieuze dame te zien zal krijgen, de vorige eigenares van het hotel, die zich opgesloten heeft in een suite ergens in de krochten van het grote hotel.

GHE is veel te dik. Dat weet ILF zelf ook. Maar ook hier speelt hij zijn spel door zich te verlustigen in de tirades van Clio, zijn teerbeminde, die maar niet kan begrijpen hoe zij met zo'n dikzak om kan gaan. Ironie! Ik las dat ILP een nieuw boek het licht heeft doen zien: Ondraaglijke lichtheid, over het nut en nadeel van de ironie voor het leven. Een essay deze keer, waarin hij afrekent met ironie. Voortaan geen ironie meer, zegt hij. Jamal Ouarlachi (NRC Boeken, 18 oktober 2019) gelooft hem niet, vindt het een misbaksel van een essay. “Ilja Leonard Pfeijffer heeft een wel zo onbenullig essay over ironie geschreven, dat je geneigd bent te denken dat het ironisch bedoeld is.” En: “Van gedachte veranderen kan gezond zijn, maar als je het al te vaak doet, komt je geloofwaardigheid in het geding. Nu het politiek zo uitkomt streeft aarts-ironicus Pfeijffer ineens naar oprechtheid. Maak dat de kat wijs. Misschien is het ironie, en dan is Ondraaglijke lichtheid een oninteressante, in zichzelf gekeerde grap. Maar waarschijnlijk is dit alles oprecht bedoeld, en dan is het alleen maar lachwekkend.” Oei, heeft Ilja ooit zo'n pak slaag gekregen van een recensent in de NRC, het blad waarin hij elke twee weken een verstaanbaar gedicht publiceert?  

Wat ik gemist heb in het obese GHE is het beloofde gedicht over de ontklede Clio: met die belofte begint zijn relatie met haar. Dat gedicht krijgt zij niet en wij dus ook niet. Jammer. Met dit oorvijgje kan ik mijn opmerkingen wel afronden; doe er maar wat zeezoutlotion op, ILF.

(Gepubliceerd In Leydraden nummer 116, november 2019)

terug

Norbert de Vries schrijft Hieromdat, een Goirlese roman

Herinneren we ons die mislukte discussie tijdens een literair café (25 mei 2012) met Ted van Lieshout? Na Teds voordracht van een “blokgedicht” merkte Ad Haans op dat het geen gedicht was, het was proza. Een oeverloze discussie kwam ten einde toen Van Lieshout Haans toebeet: je kunt vinden wat je wil, het zijn gedichten en als zodanig worden ze ook uitgegeven (zie Leydraden nummer 89, september 2012). Zo kun je ook vragen: is Hieromdat een roman? Norbert noemt het een roman, dus vind ervan wat je wilt, hij geeft zijn boek uit als roman. Het woord roman is bij mijn (beperkte) weten niet wettelijk beschermd. Norbert weet alles, zo wisten we al, en dit wordt nu ten overvloede bevestigd door Hieromdat; dus ik geef hem het voordeel van mijn twijfel.

Als ik Hieromdat in een genre zou moeten indelen, zou ik denken: 1. het is een gedichtenbundel waarin vooral vergeten dichters uit de achttiende en negentiende eeuw tot nieuw leven worden gewekt, 2. het is een collage van hoogst ongebruikelijke woorden wier etymologie wordt verklaard, 3. het is een weerlegging van de these dat Latijn dood is, 4. het zijn kanttekeningen bij bepaalde aspecten van Goirle in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, 5. het is Het Bureau van Voskuil maar dan anders. In Hieromdat zijn de titaantjes drie excentrieke en perifere Goirlese ambtenaren die zich weliswaar kapot vervelen, maar dat is het verhaal niet. Ze trekken zichzelf uit de verveling, de nutteloosheid van hun bestaan en de helaasheid der dingen op door onwaarschijnlijk geleerde, geletterde, geestige en geestelijke gesprekken: Tiest Santegoets, de rasechte Goirlenaar, Servé Hustinx uit Mestreech en Livinus Kappelman die de baan in Goirle heeft gekregen op voorspraak van een oom die burgemeester was van een kleine gemeente in de buurt van Den Bosch (blz. 15); in  hem menen we de auteur te herkennen. Bij nader inzien zijn het alle drie afsplitsingen van Norbert, deze dialogen kunnen in werkelijkheid nooit zo gevoerd zijn. Het zijn droomgestalten. Ik heb Norbert de Vries in Goirles Nieuwsblad eens – jammer dat Norbert mij geen plaatsje in zijn Goirlese roman heeft gegund – dat neem ik hem echt kwalijk – op basis van observaties tijdens een commissievergadering “de maffende ambtenaar” genoemd. Hij heeft ambtshalve veel geslapen en tijdens die slaap heeft hij die gesprekken gedroomd en toen ie wakker werd heeft hij ze opgeschreven. Het enige verhaal is de story met de 16-jarige Anahita van Dun; zij verdrinkt in de Leij, is het een ongeluk, is het moord? De rijkspolitie van Goirle, met de hulp van de Tilburgse recherche, lost het niet op. Daar kunnen de drie musketiers zich niet bij neerleggen, dus brengen ze de zaak in een stroomversnelling om in de metafoor te blijven. Er is veel stroming in deze roman, er vloeit veel water door de Leij. 6. het zijn Norbertiaanse ideosyncrasieën van filosofische en theologische aard: ook het waereldraadsel wordt (bijna) opgelost. 7. het is één grote stamppot van de zes hierboven genoemde categorieën, en de kok is een meesterkok. De ingrediënten behouden alle hun geur, kleur en smaak, er is niets grauws aan Hieromdat. Het is dus een genre sui generis, ik zie weinig reden om zijn boek een roman te noemen, ik zou eerder zeggen dat het een Hieromdat is.

Wat is een Hieromdat? De eerste en de laatste zin luiden: we're here because we're here. Die zin keert in vertaling terug in de titel: we zijn hier omdat we hier zijn, en dat leidt tot het neologisme hieromdat. We hoeven de herkomst van de vraag niet ver te zoeken, de auteur heeft het er zelf ook over: de eerste vraag van de catechismus luidt immers: waartoe/waarom zijn we op aarde? Hieromdat geeft antwoord op die vraag, het is het zeer persoonlijke antwoord van Norbert de Vries op de zeer algemeen menselijke vraag. Ik heb van Hieromdat genoten, er is een goede kans dat ik het boek zal herlezen.

(Gepubliceerd in Leydraden nummer 115, september 2019)

terug